Tập đoàn Lộc Trời (LTG) Phân tích Báo cáo tài chính quý I 2021

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) là một trong những tập đoàn sản xuất lúa gạo có thương hiệu uy tín và có những bước phát triển đột phá trong thời gian gần đây, chúng ta cùng phân tích Báo cáo tài chính Tập đoàn Lộc Trời để nắm rõ hơn về tình hình hoạt động, tài chính của Tập đoàn này nhé:

Phân tích tình hình kinh doanh Tập đoàn Lộc Trời Quý I 2021:
Tap doan Loc Troi LTG_BCKQKD_Q1 2021_2

LNST Tập đoàn Lộc Trời Quý 1 2021 tăng so với Quý 1 2020 là 220 tỷ, nguyên nhân tăng trưởng đến từ nguyên nhân chính là tăng trưởng lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp Quý 1 2021 tăng so với Quý 1 2020 là 414 tỷ đồng (tăng 233%) trong đó:

  • Mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng 422 tỷ (tăng 302%)
  • Mảng lương thực tăng 670 triệu (tăng 38%)
  • Mảng hạt giống cây trồng tăng 7 tỷ (tăng 17%)

Đánh giá lợi nhuận của Lộc Trời chủ yếu đến từ mảng thuốc bảo vệ thực vật, cùng với chiến lược gắn kết chặt chẽ với người nông dân, thời gian tới khi mô hình của Lộc Trời được nhân rộng ra khắp các vùng miền trên đất nước sẽ là một sự đột phá trong ngành nông nghiệp. Sự kết hợp của 3 nhà: Nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng mới trong ngành nông nghiệp trong tương lai.

Phân tích tình hình tài sản Tập đoàn Lộc Trời Quý I 2021:

Tap doan Loc Troi LTG_BCDKT_Q1 2021_2

Đánh giá cơ cấu tổng tài sản Quý I 2021, chúng ta cần lưu ý các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn như sau:

  • Hàng tồn kho trị giá 3.741 tỷ (chiếm 44% tổng tài sản) tăng so với Quý I 2020 là  960 tỷ (tăng 35%). Việc gia tăng giá trị hàng tồn kho trong tình trạng công ty đang thúc đẩy tăng trưởng sẽ là nguồn để tạo ra doanh thu cho các quý tiếp theo.
  • Tiền và các khoản tương đương tiền trị giá 1.661 tỷ (chiếm 20% tổng tài sản) tăng so với Quý I 2020 là 1.362 tỷ (tăng 457%). Đánh giá khoản tiền mặt của Lộc Trời chiếm đến 20% tỷ trọng trong tổng tài sản, đây là lượng tiền mặt an toàn tuy nhiên nếu để quá nhiều tiền mặt thì khả năng phát triển trong những quý tiếp theo dự đoán sẽ không được mạnh mẽ.

Bài viết quan tâm:

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Biên tập viên: Hikari Vu

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

Nguồn: https://investingstocks.org/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *