Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023, anh cả ngành chứng?

Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023 có gì đặc biệt, vào các thời điểm có những thông tin tích cực trên thị trường chứng khoán, các tin tức liên quan đến nguồn tiền rẻ, ngân hàng trung ương hạ lãi suất,… các thông tin này tác động tích cực lên TTCK và đi theo đó là sự hưởng lợi của các công ty chứng khoán.

Hãy cũng Tạp chí Tài chính Chứng khoán (baocaotaichinh.org) phân tích chi tiết hoạt động của Công ty chứng khoán SSI xem rằng doanh nghiệp này có những điểm gì đặc biệt, có tiềm năng tăng trưởng và tăng giá cổ phiếu trong tương lai không.

Tình hình kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023

Phan tich Bao cao tai chinh SSI Q2 23 DT

Lợi nhuận sau thuế Quý 2 2023 SSI lãi 567 tỷ đồng, tăng 146 tỷ so với cùng kỳ (tăng 35%), đóng góp vào lợi nhuận này đến từ 3 mảng kinh doanh chính là tự doanh, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM và hoạt động cho vay Magin. Cụ thể:

Lãi từ hoạt động kinh doanh các tài sản tài chính FVTPL trong Quý 2 2023 SSI đạt 672 tỷ đồng tăng 520 tỷ so với cùng kỳ (tương đương 442%), trong đó nguyên nhân chính đến từ 2 chỉ tiêu: Thứ nhất là Lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 224 tỷ, tăng 187 tỷ so với cùng kỳ (tương đương 605%), thứ 2 là cổ tức tiền lãi từ FVTPL đạt 436 tỷ tăng 270 tỷ (tương tương 263%).

Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023 lãi từ hoạt động đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 134 tỷ đồng, tăng 11 tỷ so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động cho vay Magin đạt 360 tỷ đồng, giảm 123 tỷ (tương đương giảm 25%) cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động môi giới không đáng kể đạt 23 tỷ đồng, giảm 93 tỷ so với cùng kỳ.

Phan tich Bao cao tai chinh SSI Q2 23 DT 2

Đánh giá chung về tình hình kinh doanh của SSI Q2 2023, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng tự doanh với sự đóng góp từ các khoản lãi FVTPL, nguyên nhân do tình hình thị trường chứng khoán có sự phục hồi mạnh trong giai đoạn Q2 2023, điển hình là sự dẫn dắt của các dòng chứng khoán, bất động sản, đầu tư công,…

Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023 đánh giá các hoạt động cho vay Magin và môi giới cũng có sự đóng góp vào lợi nhuận chung cho SSI tuy nhiên so với cùng kỳ thì hoạt động này có sự suy giảm.Nguyên nhân được giải thích đến từ việc nhà đầu tư còn dè dặt trong việc vay Magin và giải ngân đầu tư.

Tình hình tài sản sinh lời – Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023

 

Phan tich Bao cao tai chinh SSI Q2 23 TS 3

Tổng tài sản SSI cuối Q2 2023 đạt 50.136 tỷ giảm 2.090 tỷ so với đầu năm 2023, nguyên nhân đến từ việc SSI giảm vay nợ ngắn hạn 3.121 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản sinh lời của SSI vẫn là khoản mục tài sản tài chính FVTPL 26.529 tỷ (chiếm 53% tổng tài sản) và khoản cho vay Magin 13.349 (chiếm 27% tổng tài sản).

Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023 Tài sản tài chính FVTPL 3.964 tỷ đồng so với đầu năm (tương đương 13%)  và khoản cho vay Magin tăng 2.382 tỷ đồng (tương đương 22%). Điều này cho thấy SSI đã bắt đầu chốt lời và giảm dần hoạt động tự doanh, thay vào đó bổ sung vốn sang hoạt động cho vay Margin vốn được cho là an toàn hơn.

Lãi suất SSI cho vay Magin trên thị trường ở mức 13.5%/năm, trong khi đó lãi suất đi vay của SSI trung bình ở mức 6.5%/năm, đây là một điều lợi thế của các công ty chứng khoán với mức cho vay ký quỹ lãi suất cao đồng thời ít phải chịu rủi ro, do đã có các tài sản thế chấp là các chứng khoán của khách hàng.

Theo số liệu Phân tích Báo cáo tài chính SSI Q2 2023 ở trên, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất đi vay vào khoảng 7%, đây là một con số mơ ước của các Ngân hàng, điển hình như TechcomBank con số này cũng chỉ ở mức cao nhất là 5.5%.

Do vậy nếu xét về hoạt động cho vay thì công ty chứng khoán SSI có lợi thế hơn so với ngân hàng, SSI có Biên lãi thuần (NIM) cao hơn và hơn nữa là không phải chịu rủi ro nợ xấu, luôn có khả năng thanh lý các khoản ký quỹ để thu hồi lại tiền đã cho các NĐT vay.

Dự phóng doanh thu lợi nhuận các quý tiếp theo, nhìn vào cơ cấu tài sản có thể đánh giá các tài sản của SSI đều có khả năng sinh lời cao, trong bối cảnh lãi suất huy động tiếp tục giảm và SSI vẫn giữ nguyên mức lãi suất cho vay sẽ giúp cho lợi nhuận SSI có khả năng tăng trưởng hơn nữa trong quý tiếp theo. Đồng thời với thanh khoản thị trường được hồi phục, VNindex thiết lập những mốc cao mới sẽ giúp cho cả hoạt động tự doanh và cho vay của SSI tăng trưởng mạnh mẽ.

Đăng ký tham gia Khóa học Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu 2023 để có góc nhìn rõ nét hơn về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên TTCK.

Tác giả: Hikari Vu

Tạp chí Tài chính Chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *