Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng VPBank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh), VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam và luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các năm qua VPBank không ngừng có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Chúng ta cùng Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 để hiểu hơn về hoạt động của ngân hàng này:

Đánh giá kết quả kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh)

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 KQKD

Lợi nhuận sau thuế Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) đạt 4.016 tỷ tăng 1.065 tỷ (+ 36% so với cùng kỳ), nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này đến từ những nguyên nhân sau:

Thu nhập lãi thuần Quý 2 2021 đạt 9.232 tỷ tăng 1.531 tỷ (+ 20% so với cùng kỳ), cụ thể đến từ việc tăng thu nhập lãi và giảm chi phí lãi như sau:

 • Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự Quý 2 2021 tăng 604 tỷ đồng (+ 5% so với cùng kỳ), nguyên nhân do tăng trưởng tín dụng tăng 15% (dư nợ cho vay khách hàng tăng 40.117 tỷ đồng).
 • Chi phí lãi và các chi phí tương tự Quý 2 2021 giảm 927 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ), nguyên nhân do lãi suất huy động giảm, ngân hàng huy động được nguồn vốn giá rẻ.

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Theo thông tin lãi suất cho vay của ngân hàng sẽ giảm từ tháng 7/2021 để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid, việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng trong các quý tiếp theo.

Tuy nhiên nếu các quý tiếp theo lãi suất huy động tiếp tục được giữ ở mức ổn định, cộng thêm ngân hàng được nới room tín dụng, theo chúng tôi dự đoán lợi nhuận của VPBank sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng như hiện tại.

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 1.085 tỷ tăng 398 tỷ (+35% so với cùng kỳ). Trong thuyết minh Báo cáo tài chính không nêu rõ nguyên nhân khoản tăng này, tuy nhiên chúng tôi đánh giá khoản tăng 398 tỷ này đến từ sự đóng góp của Công ty chứng khoán VPS, do thị phần môi giới của công ty chứng khoán VPS đã vươn lên đứng vị trí số một trong ngành chứng khoán trong 2 quý liên tiếp trở lại đây.

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư Quý 2 2021 đạt 1.390 tỷ, tăng 1.295 tỷ (+1350% so với cùng kỳ), khoản lãi này phần lớn đến từ việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ, địa phương và trái phiếu doanh nghiệp. Sau khi hạch toán lãi, ngân hàng cũng giảm tỷ trọng khoản chứng khoán đầu tư trên bảng cân đối kế toán (Chỉ tiêu chứng khoán đầu tư Quý 2 2021 giảm hơn 7.000 tỷ so với cùng kỳ).

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 4.200 tỷ, tăng 1.580 tỷ (+ 54% so với cùng kỳ). 6 tháng đầu năm 2021 VPBank đã trích lập dự phòng hơn 8.000 tỷ đồng và cũng đã sử dụng hơn 8.000 tỷ này để xử lý nợ xấu.

Điều này dẫn đến tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank Quý 2 2021 là 45% khá thấp so với các ngân hàng khác trong ngành. Để VPBank có thể nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên trên 100% là điều cực kỳ khó khăn, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 kéo dài, nợ xấu luôn là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm.

Đánh giá tình hình tài chính – Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh)

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 BCDKT

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) tổng nguồn vốn của ngân hàng VPBank đạt 451.767 tỷ đồng tăng 52.294 tỷ (+ 27% so với cùng kỳ), nguyên nhân tổng nguồn vốn tăng đến từ 3 nguyên nhân chính sau:

 • Tiền gửi và cho vay của các TCTD khác tăng  31.818 tỷ (tăng 69%)
 • Phát hành giấy tờ có giá tăng 12.438 tỷ (tăng 23%)
 • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 11.880 tỷ (tăng 77%)

Tổng nguồn vốn của ngân hàng tăng tương đương tổng tài sản tăng theo, ngân hàng phân bổ nguồn vốn vào những tài sản chính sau:

 • Cho vay khách hàng tăng hơn 40.000 tỷ (tăng 15%)
 • Tăng các khoản phải thu từ nghiệp vụ thư tín dụng trả chậm (Deferred L/C) hơn 10.000 tỷ (tăng 61%).

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Tài sản của ngân hàng VPBank có sự tập trung đẩy mạnh tăng trưởng cho vay khách hàng và khoản phải thu từ nghiệp vụ thư tín dụng trả chậm, đây là những khoản giúp gia tăng biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng.

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 2

Đánh giá so sánh các chỉ tiêu ngân hàng -Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh)

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) rất nhiều chỉ tiêu quan trọng được cải thiện tốt hơn Quý 1 2021, chúng ta cùng đánh giá so sánh các chỉ tiêu sau:

 • Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) Quý 2 2021 là 23.4%, giảm 0.1% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA Quý 2 2021 là 18.1%, tăng 1.4% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ nợ xấu Quý 2 2021 là 3.47%, tăng 0.1% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu Quý 2 2021 là 45%, tăng 1% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ biên lãi thuần (NIM) Quý 2 2021 là 2.23%, giảm 0.02% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ ROE Quý 2 2021 là 6.7%, tăng 1% so với Quý 1 2021.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS Quý 2 2021 là 1.588VNĐ/cp trong khi đó Quý 1 2021 là 1.266VNĐ/cp.

Trên đây là một vài nội dung ngắn gọn khái quát tình hình hoạt động kinh doanh khi Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng VPBank, Chúng tôi đánh giá ngân hàng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, cùng với những chiến lược đúng đắn, tập trung vào mảng tài chính tiêu dùng với biên lãi thuần cao nhất trong toàn khối ngân hàng, chúng tôi tin rằng tiềm năng của Ngân hàng VPBank sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Các bài viết khác cùng chủ đề:

Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu – Xếp hạng 27 ngân hàng Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Techcombank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng MB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng – Xếp hạng 27 Ngân hàng trên TTCK

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Tác giả: Quang Vũ

Kênh: https://baocaotaichinh.org/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *