Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Techcombank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 (baocaotaichinh), Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam và luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các năm qua Techcombank không ngừng có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Chúng ta cùng Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 để hiểu hơn về hoạt động của ngân hàng này:

Đánh giá kết quả kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 (baocaotaichinh):

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Q2 2021 KQKD

Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) tăng gần 1.894 tỷ (tăng 67%) so với Quý 2 2020, nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này đến từ việc tăng thu nhập lãi thuần gần 2.649 tỷ (tăng 67%), cụ thể do 2 nguyên nhân:

 • Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự Quý 2 2021 tăng 2.090 tỷ đồng (tăng 32%) so với Quý 2 2020, nguyên nhân do tăng trưởng tín dụng tăng 35% (dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 81.000 tỷ đồng).
 • Chi phí lãi và các chi phí tương tự Quý 2 2021 giảm 559 tỷ đồng (giảm 21%), nguyên nhân do lãi suất huy động giảm, ngân hàng huy động được nguồn vốn giá rẻ.

Theo thông tin lãi suất cho vay của ngân hàng sẽ giảm từ tháng 7/2021 để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid, việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng trong các quý tiếp theo. Tuy nhiên nếu các quý tiếp theo lãi suất huy động tiếp tục được giữ ở mức ổn định, cộng thêm ngân hàng được nới room tín dụng, theo chúng tôi dự đoán lợi nhuận của Techcombank sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng như hiện tại.

Đánh giá tình hình tài chính – Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 (baocaotaichinh):

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Q2 2021 BCDKT

Tổng nguồn vốn của ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) tăng 108.443 tỷ (tăng 27%) so với Quý 2 2020, nguyên nhân tổng nguồn vốn tăng đến từ 3 nguyên nhân chính sau:

 • Tiền gửi và cho vay của các TCTD khác tăng  47.064 tỷ (tăng 108%)
 • Tiền gửi của khách hàng tăng 39.477 tỷ (tăng 16%)
 • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 14.519 tỷ (tăng 55%)

Tổng nguồn vốn của ngân hàng tăng tương đương tổng tài sản tăng theo, ngân hàng phân bổ nguồn vốn vào những tài sản chính sau:

 • Cho vay khách hàng tăng hơn 81.000 tỷ (tăng 35%)
 • Tăng chứng khoán đầu tư 18.000 tỷ (tăng 27%)

Tài sản của ngân hàng Techcombank trong Quý 2 2021 (baocaotaichinh) có sự tập trung đẩy mạnh tăng trưởng cho vay khách hàng và chứng khoán đầu tư, đây là những khoản giúp gia tăng biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng.

Đánh giá so sánh các chỉ tiêu ngân hàng – Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 (baocaotaichinh):

Ngân hàng Techcombank Quý 2 2021 rất nhiều chỉ tiêu quan trọng được cải thiện tốt hơn Quý 1 2021 (mặc dù Quý 1 2021 ngân hàng này đã được đánh giá rất tốt), chúng ta cùng đánh giá so sánh các chỉ tiêu sau:

 • Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) Quý 2 2021 là 28.1%, giảm 0.6% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA Quý 2 2021 là 42.7%, tương đương với tỷ lệ Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ nợ xấu Quý 2 2021 là 0.36%, giảm 0.02% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu Quý 2 2021 là 259%, tăng 40% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ biên lãi thuần Quý 2 2021 là 1.42%, giảm 0.02% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ ROE Quý 2 2021 là 5.7%, tăng 0.1% so với Quý 1 2021.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS Quý 2 2021 là 1.371VNĐ/cp trong khi đó Quý 1 2021 là 1.254VNĐ/cp.

Trên đây là một vài nội dung ngắn gọn khái quát tình hình hoạt động kinh doanh khi Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Techcombank (baocaotaichinh), Chúng tôi đánh giá ngân hàng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và kiểm soát nợ xấu hiệu quả. Với những chiến lược đúng đắn, chúng tôi tin rằng tiềm năng của Ngân hàng Techcombank sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Các bài viết khác cùng chủ đề:

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng VPBank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu – Xếp hạng 27 ngân hàng Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng MB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng – Xếp hạng 27 Ngân hàng trên TTCK

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Tác giả: Quang Vũ

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *