Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng SGB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng SGB Quý 2 2021 (baocaotaichinh), SGB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Trong những năm qua, SGB không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, mở thêm nhiều chi nhánh và điểm giao dịch phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Chúng ta cùng Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng SGB Quý 2 2021 để hiểu hơn về hoạt động của ngân hàng này.

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng SGB Quý 2 2021 (baocaotaichinh) – Kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng SGB (baocaotaichinh), lợi nhuận sau thuế Quý 2 đạt 55 tỷ đồng so với Quý 1 có sự biến động nhẹ, cụ thể giảm 0,7 tỷ đồng với tỉ lệ giảm 5,1% do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân sau:

Trong quý 2/2021, hoạt động chính của SGB chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, đem về gần 165 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. 

Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại tăng trưởng khả quan hơn cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 2,6%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 15,2%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 2021 là 113 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên, SGB trích đến hơn 35 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, kết quả Ngân hàng báo lãi sau thuế quý 2 gần 56 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Như vậy, nếu so với kế hoạch 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2021, chỉ sau nửa đầu năm, SGB đã hoàn thành chỉ tiêu. SGB cũng trở thành nhà băng đầu tiên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong năm 2021.

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng SGB Quý 2 2021 (baocaotaichinh) – Bảng cân đối kế toán

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng SGB (baocaotaichinh) trong cơ cấu Tổng tài sản của chúng ta cần quan tâm đến những chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn như sau:

Tính đến cuối quý 2 2021, tổng tài sản của Ngân hàng SGB là hơn 22,870 tỷ đồng, tăng 11,2% so với quý 2 2020. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 24,9% (490 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 57,5% (4,921 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 8% (15,282 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng chiếm tỷ trọng cao. Ghi nhận tại quý 2 2021 là hơn 18 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kì năm ngoái. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác đạt 551 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2%.

Trước tác động của đại dịch Covid-19, SGB đã chủ động, tích cực thực hiện nhiều giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN; áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán để đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng SGB Quý 2 2021 (baocaotaichinh) – Lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2 2021 của ngân hàng SGB so với quý 2 2020 tăng hơn 1.152 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng lưu chuyển tiền thuần.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ quý 2 2021 đã tăng 1.096 tỷ đồng với tỷ lệ tăng đạt 70,2% so với quý 2 2020

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 2 2021 đạt mức 5.605 tỷ đồng, tăng 1736 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên đây là một số phân tích đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng SGB trong quý 2 2021. Ngân hàng vẫn đang hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong năm 2021 và kiểm soát nợ xấu hiệu quả. Cụ thể, Số dư nợ xấu của SGB giảm nhẹ 2% so với quý 1, chỉ còn gần 219 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,44% xuống 1,43% tính đến cuối quý 2 2021. 

Dưới ảnh hưởng của Covid 19, chúng tôi tin rằng SGB luôn cố gắng thực hiện mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn, thúc đẩy tăng trưởng mạnh nguồn vốn huy động, cân đối với yêu cầu mở rộng tín dụng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Các bài viết khác nhiều nhà đầu tư quan tâm:

Phân tích đánh giá nhận định cổ phiếu FPT tiềm năng tăng trưởng Q3 2021

Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát tiềm năng tăng trưởng Q3 2021

Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu – Xếp hạng 27 ngân hàng Quý 2 2021

Phân tích đánh giá nhận định cổ phiếu DIG tiềm năng phát triển Q3 2021

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Biên tập viên: Vân Anh

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *