Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng OCB Quý 2 2021 (baocaotaichinh) – Ngân hàng OCB ngân hàng TMCP Phương Đông là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam và luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Những năm qua OCB không ngừng có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Các bạn hãy cùng phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng OCB quý 2 2021 để rõ hơn về hoạt động của ngân hàng OCB: 

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB Quý 2 2021 – Kết quả kinh doanh (baocaotaichinh)

phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB

Lợi nhuận sau thuế ngân hàng OCB quý 2 2021 tăng 502 tỷ (tăng 83%) so với quý 2 2020, nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này đến từ những nguyên nhân sau:

Thu nhập lãi thuần quý 2 2021 đạt 1434 tỷ tăng 311 tỷ (tăng 28%), cụ thể đến từ việc tăng thu nhập lãi và giảm chi phí lãi như sau:

 • Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự quý 2 2021 (baocaotaichinh) tăng gần 324 tỷ (tăng 20%) so với quý 2 2020 nguyên nhân do tăng trưởng tín dụng tăng 24.6% (dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 19.000 tỷ đồng).
 • Chi phí lãi và các chi phí tương tự quý 2 2021 tăng nhẹ 12 tỷ ( tăng 0.8%) so với quý 2 2020 do lãi suất huy động giảm và ngân hàng đã huy động được vốn giá rẻ.

Theo thông tin lãi suất cho vay của ngân hàng sẽ giảm từ tháng 7/2021 để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid, việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng trong các quý tiếp theo.

Tuy nhiên nếu các quý tiếp theo lãi suất huy động tiếp tục được giữ ở mức ổn định, cộng thêm ngân hàng được nới room tín dụng, theo chúng tôi dự đoán lợi nhuận của ngân hàng OCB  sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và vẫn giữ được mức tăng trưởng như hiện tại.

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư quý 2 2021 (baocaotaichinh) đạt 330 tỷ, tăng 186 tỷ ( tăng 130%) so với quý 2 2020, phần lãi này phần lớn đến từ việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Sau khi hạch toán lãi, ngân hàng tăng tỷ trọng khoản chứng khoán đầu tư trên bảng cân đối kế toán (Chỉ tiêu chứng khoán đầu tư quý 2 2021 tăng hơn 12.000 tỷ so với cùng kỳ).

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB Quý 2 2021 – Bảng cân đối kế toán (baocaotaichinh)

phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB


Tổng nguồn vốn của ngân hàng OCB quý 2 2021 (baocaotaichinh) tăng 42.743 tỷ (tăng 34%) so với quý 2 2020 là do 2 nguyên nhân chính sau:

 • Tiền gửi và cho vay các TCTD khác tăng 14.056 tỷ (tăng 122.1%)
 • Tiền gửi ngân hàng tăng 20.950 tỷ (tăng 27.8%)

Tổng nguồn vốn của ngân hàng tăng tương đương với tổng tài sản tăng theo, ngân hàng phân bổ nguồn vốn vào những tài sản chủ yếu sau:

 • Cho vay khách hàng tăng 18.758 tỷ (tăng 24.6%)
 • Chứng khoán đầu tư tăng 12.640 tỷ (tăng 42.5%)

Tài sản của ngân hàng OCB quý 2 2021 có sự tập trung mạnh vào cho vay khách hàng và chứng khoán đầu tư, đây là những khoản giúp gia tăng biên lãi thuần của ngân hàng.

Đánh giá so sánh các chỉ tiêu ngân hàng OCB – Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB Quý 2 2021 (baocaotaichinh)
Ngân hàng OCB quý 2 2021 có rất nhiều chỉ tiêu quan trọng được cải thiện tốt hơn so với quý 1 2021 , chúng ta cùng đánh giá so sánh các chỉ tiêu sau:

 • Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) quý 2 2021 là 27.8% giảm 0.6% so với quý 1 2021. Đánh giá nguyên nhân tỷ lệ CIR giảm do thu nhập hoạt động tăng gần 150 tỷ.
 • Tỷ lệ tiền gửi không kì hạn CASA quý 2 2021 là 10.5% tăng 1.6% so với quý 1 2021. Có thể thấy rằng nguyên nhân tỷ lệ tiền gửi không kì hạn CASA là do tiền gửi không kì hạn tăng 1800 tỷ.
 • Tỷ lệ nợ xấu quý 2 2021 là 1.5% giảm 0.2% so với quý 1 2021. Nguyên nhân chính là do tổng dư nợ quý 2 tăng 3.000 tỷ (baocaotaichinh)
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu quý 2 2021 là 13.7% tăng 1.5% so với quý 1 2021, chủ yếu là do dự phòng rủi ro tín dụng quý 2 tăng 10 tỷ.
 • Tỷ lệ biên lãi thuần quý 2 2021 là 65.2% giảm 1.4% so với quý 1 2021, quý 2 giảm so với quý 1 là do tổng tài sản sinh lời quý 2 tăng gần 150 tỷ so với quý 1.
 • Tỷ lệ ROE quý 2 2021 là 0.7% tăng 0.1% so với quý 1 2021.
Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB Quý 2 2021 – Lưu chuyển tiền tệ (baocaotaichinh)

phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB


Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tài chính quý 2 2021 của ngân hàng OCB có sự suy giảm mạnh giảm 2.452 tỷ ( giảm 100%) so với quý 2 2020.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ quý 2 2021 giảm 1746 tỷ tương đương với giảm 31% so với quý 2 2020.

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ quý 2 2021 (baocaotaichinh) đạt mức 20.209 tỷ, tăng 3.070 tỷ (tăng 18%)so với quý 2 2020.
Trên đây là một vài nội dung ngắn gọn khái quát tình hình hoạt động kinh doanh khi phân tích báo cáo tài chính ngân hàng OCB. Chúng tôi đánh giá rằng ngân hàng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và kiểm soát nợ xấu hiệu quả. Với những chiến lược đúng đắn, chúng tôi tin rằng ngân hàng sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Các bài viết khác cùng chủ đề:

Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu – Xếp hạng 27 ngân hàng Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng VPBank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Techcombank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng MB Quý 2 2021

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

  Biên tập viên: Thùy trang

                                                                                                            Kênh: https://baocaotaichinh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *