Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Ngân Hàng Nam Á Bank Qúy 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank Quý 2 2021 (baocaotaichinh) – Ngân hàng Nam Á Bank, tên gọi đầy đủ là ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, được thành lập vào năm 1992 với trụ sở đầu tiên đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm phát triển, Ngân hàng Nam Á đã có những bước phát triển đột phá cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Nam Á có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Từ đó giúp các nhà đầu tư có quyết định đầu tư sáng suốt. Trên đây là phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank quý 2 2021 sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về ngân hàng này:

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Quý 2 2021 (baocaotaichinh)- Báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank (baocaotaichinh): Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng Nam Á Bank Quý 2 2021 đạt 489 tỷ đồng tăng 443 tỷ (+ 951% so với cùng kỳ), nguyên nhân chính của mức tăng trưởng tính bằng lần, cụ thể là 10,5 lần đến từ những nguyên nhân sau:

 • Thu nhập lãi thuần Quý 2 2021 đạt 1.196 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, cụ thể đến từ việc tăng thu nhập lãi và chi phí lãi như sau:
 • Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự Quý 2 2021 tăng 709 tỷ đồng (+ 33% so với cùng kỳ). Trong đó, động lực tăng trưởng chính là tín dụng. Tính trong quý 2/2021, cho vay khách hàng của NamABank tăng 18,6 tỷ tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
 • Chi phí lãi và các chi phí tương tự Quý 2 2021 tăng nhẹ 101 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ). Chi phí lãi tăng nhưng không bằng tốc độ tăng của lợi nhuận là nguyên nhân khiến thu nhập lãi thuần vẫn tăng mạnh.

Thu nhập lãi thuần tăng đáng kể trong quý 2 do ngân hàng đẩy mạnh cho vay khách hàng. Đồng thời, ngân hàng đã giảm lãi suất huy động xuyên suốt 2020 đến nay góp phần làm chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng thấp hơn so với thu nhập lãi và các thu nhập tương tự. Theo đó, thu nhập lãi thuần được cải thiện so với cùng kỳ.

Ngoài tín dụng, các mảng kinh doanh ngoài lãi của ngân hàng đều tăng trưởng mạnh: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 55,8 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 2,6 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Kinh doanh ngoại hối kém hiệu quả hơn khi chỉ đạt 11 tỷ, bằng một nửa so với cùng kỳ.

Chi phị dự phòng rủi ro tín dụng giảm 36% chỉ còn 176 tỷ đồng, cộng với các mảng kinh doanh chính tăng mạnh nên chi phí hoạt động tăng 55%, lợi nhuận trước thuế quý 2 2021 của ngân hàng vẫn tăng nhiều lần so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các chỉ tiêu Nam Á Bank vẫn giữ đà tăng trưởng. Đây là một trong những minh chứng cho sự phát triển bền vững, ổn định của ngân hàng này khi dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội.

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank Quý 2 2021 (baocaotaichinh)- Bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank: Tổng nguồn vốn của ngân hàng Nam Á Quý 2 2021 tăng 39.941 tỷ (tăng 38%) so với Quý 2 2020, nguyên nhân tổng nguồn vốn tăng đến từ 3 nguyên nhân chính sau:

 • Tiền gửi và cho vay của các TCTD khác tăng 7.844 tỷ (tăng 80%)
 • Tiền gửi của khách hàng tăng 24.888 tỷ (tăng 30%)
 • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 1.368 tỷ (tăng 175%)

Tổng nguồn vốn của ngân hàng tăng tương đương tổng tài sản tăng theo, ngân hàng phân bổ nguồn vốn vào những tài sản chính sau:

 • Cho vay khách hàng tăng hơn 18.600 tỷ (tăng 24%)
 • Tăng chứng khoán đầu tư 11.938 tỷ (tăng 145%)

Tài sản của ngân hàng Nam Á trong Quý 2 2021 có sự tập trung đẩy mạnh tăng trưởng cho vay khách hàng và chứng khoán đầu tư, đây là những khoản giúp gia tăng biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng giúp hệ số NIM tiếp tục duy trì ở mức cao. Đồng thời xu hướng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp ngân hàng phát triển đa dạng các hoạt động dịch vụ, giảm chi phí hoạt động.

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank Quý 2 2021 (baocaotaichinh)- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nam Á tăng rất mạnh so với quý 2 năm ngoái, cụ thể tăng 8.643 tỷ ( tăng 17 lần). Nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng nhiều là do ngân hàng tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ cho vay khách hàng. Đây là tín hiệu tốt so với cùng kỳ năm 2020 bối cảnh môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chỉ tiêu dòng tiền kinh doanh của Nam A Bank vẫn giữ đà tăng trưởng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư giảm 72% so với quý 2 2020 là do ngân hàng Nam A Bank xác định số hóa tiếp tục là chiến lược mũi nhọn trong mọi hoạt động, tích cực đẩy mạnh các dịch vụ công nghệ, đầu tư các sản phẩm số. Ví dụ như chính thức ra mắt thẻ tín dụng phi vật lý Happy Digital cho phép khách đăng nhập nhanh vào dịch vụ ngân hàng số Open Banking của Nam A Bank để giao dịch mà không cần giữ thẻ trong ví, không lo mất thẻ hay nâng cấp liên tục hệ sinh thái công nghệ (Robot OPBA – VTM OneBank – App OpenBanking)…

Việc đầu tư vào công nghệ giúp Ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành, cải thiện năng suất, góp phần quan trọng trong việc giúp Nam A Bank vượt qua những khó khăn chung do tình hình dịch Covid-19.

Nhìn chung tình hình lưu chuyển tiền quý 2 2021 của Nam Á Bank có dấu hiệu tích cực hơn so với 2020. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đã tăng 43% cho thấy dấu hiệu khả quan, ngân hàng đang phát triển khá ổn định trong thời kỳ dịch bệnh.

Đánh giá so sánh các chỉ tiêu ngân hàng – Phân tích Báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank Quý 2 2021 (baocaotaichinh)

Ngân hàng Nam Á Bank Quý 2 2021 rất nhiều chỉ tiêu quan trọng được cải thiện tốt hơn Quý 1 2021, chúng ta cùng đánh giá so sánh các chỉ tiêu sau:

 • Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) Quý 2 2021 là 37.6%, giảm 10.3% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA Quý 2 2021 là 8%, tăng 3.5% so với Quý 1 2021 (4.5%)
 • Tỷ lệ nợ xấu Quý 2 2021 là 1.4%, tăng 0.46% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu Quý 2 2021 là 71%, giảm 25% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ biên lãi thuần (NIM) Quý 2 2021 là 0.9%, tăng 0.06% so với Quý 1 2021.
 • Tỷ lệ ROE Quý 2 2021 là 6.6%, tăng 1.3% so với Quý 1 2021.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS Quý 2 2021 là 1.073VNĐ/cp trong khi đó Quý 1 2021 là 804VNĐ/cp.

Trên đây là một vài nội dung ngắn gọn khái quát tình hình hoạt động kinh doanh khi Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Nam Á Bank (baocaotaichinh). Chúng tôi đánh giá ngân hàng đang giữ được tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng, cùng với những chiến lược đúng đắn, tập trung vào mảng tài chính tiêu dùng với chúng tôi tin rằng tiềm năng của Ngân hàng Nam Á sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Các bài viết khác nhiều nhà đầu tư quan tâm:

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng SGB Quý 2 2021

Phân tích đánh giá nhận định cổ phiếu FPT tiềm năng tăng trưởng Q3 2021

Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát tiềm năng tăng trưởng Q3 2021

Phân tích đánh giá nhận định cổ phiếu DIG tiềm năng phát triển Q3 2021

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Biên tập viên: Ngọc Anh 

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *