Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB (Khoáng Sản Bình Dương) Quý 2 2021 gồm 2 mảng kinh doanh chính đem lại doanh thu và lợi nhuận đó là Vật liệu xây dựng và Bất động sản khu công nghiệp.

Chúng ta cùng đánh giá về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính thông qua bài Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB (Khoáng Sản Bình Dương) trong Quý 2 2021 như sau:

Tình hình Kết quả kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB Q2 2021 KQKD

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Quý II năm 2021 có sự sụt giảm khá mạnh so với Quý II năm 2020, cụ thể giảm 31 tỷ đồng (gần 30%) nguyên nhân của việc lợi nhuận sụt giảm nguyên nhân chính đánh giá là do sự sụt giảm của doanh thu thuần, giảm 77 tỷ (gần 20%).

  • Doanh thu từ mảng Vật liệu xây dựng giảm 43 tỷ (giảm 20%), nguyên nhân do mỏ đá Tân Đông Hiệp đóng cửa hết giấy phép khai thác, doanh nghiệp đang tìm kiếm triển khai các mỏ đá mới tuy nhiên chưa thể bù đắp được sản lượng từ mỏ đá Tân Đông Hiệp. Do việc xin phép khai thác các mỏ đá mất khoảng thời gian khá dài nên Khoáng Sản Bình Dương đang tích cực thực hiện các biện pháp M&A các mỏ đá trong ngành. Sau khi hoàn thành việc M&A lợi nhuận của Khoáng Sản Bình Dương (Mã cổ phiểu KSB) dự kiến sẽ có những bước phát triển đột phá.
  • Doanh thu từ mảng cho thuê Bất động sản công nghiệp giảm 33 tỷ (giảm 18%), đánh giá nguyên nhân sụt giảm là do quỹ đất tại Khu công nghiệp Đất Cuốc đã gần được lấp đầy, do phần lớn doanh thu của mảng này đến từ hoạt động cho thuê đất ghi nhận 1 lần, do vậy khi quỹ đất gần được lấp đầy thì khả năng tăng trưởng doanh thu sẽ không còn nữa. Cần phát triển thêm các dự án mới để tạo nguồn cho phát triển doanh thu. Hiện tại KSB đang phát triển KCN Đất Cuốc 2 với chi phí xây dựng dở dang hơn 400 tỷ, dự kiến KCN sẽ sớm hoàn thành để đi vào khai thác.
Tình hình tài sản, dự đoán khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB Q2 2021 BCDKT

Trong cơ cấu tổng tài sản, chúng ta cần lưu ý các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn như sau:

  • Phải thu ngắn hạn khác trị giá 1.552 tỷ (chiếm 39% tổng tài sản), đây là khoản doanh nghiệp ủy thác đầu tư cho thương vụ M&A các mỏ đá tại Đồng Nai. Sau khi thương vụ M&A thành công, dự đoán tổng tài sản và doanh thu của Khoáng sản Bình Dương (Mã cổ phiếu KSB) sẽ có bước tăng trưởng đột phá.
  • Chi phí xây dựng cơ bản dở dang trị giá 600 tỷ (chiếm 15% tổng tài sản), trong đó hơn 400 tỷ là chi phí xây dựng KCN Đất Cuốc mở rộng, còn gần 200 tỷ là khoản đầu tư phát triển các mỏ đá mới, dự kiến sẽ giúp tăng doanh thu sau khi đi vào vận hành, khai thác.

Đánh giá: Tình hình kinh doanh trong ngắn hạn khi Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB (Khoáng sản Bình Dương) sẽ không có sự bứt phá mạnh do sản lượng các mỏ đá cần thời gian để đưa vào khai thác. Trong dài hạn khi thương vụ M&A mỏ đá tại Đồng Nai thành công sẽ giúp cho tổng tài sản và doanh thu lợi nhuận hợp nhất được cải thiện đáng kể. Doanh thu từ mảng Bất động sản công nghiệp cũng sẽ tăng mạnh khi dự án KCN Đất cuốc mở rộng đưa vào vận hành.

Bài viết nhiều nhà đầu tư quan tâm:

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Tác giả: Quang Vũ

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *