Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021 (baocaotaichinh), FPT Retail được biết đến với chuỗi bán lẻ FPT Shop và chuỗi nhà thuốc Long Châu. Chúng ta cùng đánh giá chi tiết về doanh nghiệp này thông qua Báo cáo tài chính Quý 2 2021.

Đánh giá kết quả kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021 (baocaotaichinh)

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021 KQKD

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 48 tỷ so với cùng kỳ (Quý 2 2021 Lợi nhuận sau thuế âm 18 tỷ). Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế phần lớn đến từ việc tăng trưởng lợi nhuận gộp (tăng doanh thu) và sự tăng trưởng của doanh thu tài chính, giảm chi phí tài chính.

Doanh thu thuần Quý 2 2021 đạt 4.359 tỷ đồng, tăng 1.155 tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ). Doanh thu hoạt động tài chính Quý 2 2021 tăng 33 tỷ (+210% so với cùng kỳ), chi phí tài chính giảm 7 tỷ (-18% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân doanh thu tài chính tăng do FPT Retail tăng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và cho vay ngắn hạn, các khoản này sẽ được trình bày chi tiết dưới đây.

Đánh giá tình hình tài chính – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021 (baocaotaichinh)

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021 BCDKT

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Tổng nguồn vốn đạt 7.715 tỷ đồng, tăng 2.989 tỷ đồng (+63% so với cùng kỳ). Sự tăng trưởng nguồn vốn đến từ nguyên nhân chính do tăng các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Đây là các khoản vay nợ ngân hàng trong và ngoài nước của FPT Retai (FRT).

Các khoản vay có lãi suất khá thấp dao động từ 1.9%/năm đến 4.1%/năm, với việc huy động được một nguồn vốn giá rẻ, FRT sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện các khoản cho vay và đầu tư để tạo thêm nhiều lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Nguồn vốn tăng thêm được sử dụng chính vào việc tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.470 tỷ (+364% so với cùng kỳ) và tăng khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 1.550 tỷ đồng (+1059% so với cùng kỳ). Cả 2 khoản này đều có lãi suất cho vay dao động từ 5%/năm đến 7.5%/năm.

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail (FRT) Quý 2 2021

Với lợi thế vay vốn giá rẻ và cho vay lại cao hơn, FPT Retail đang có một lợi thế lớn trong việc tạo ra các nguồn lợi nhuận từ hoạt động tài chính, đóng góp thêm một phần đáng kể vào lợi nhuận sau thuế của công ty.

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FPT Retail Quý 2 2021 (baocaotaichinh) Vốn chủ sở hữu chiếm 27% tổng nguồn vốn, đây là một tỷ lệ khá rủi ro khi sử dụng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên một phần lớn tài sản đang nằm trong các tài sản tài chính ngắn hạn dễ thu hồi chiếm đến hơn 4 ngàn tỷ, điều này dẫn đến không cần lo ngại về tình hình sử dụng quá nhiều vốn vay của FPT Retail. Các khoản vốn vay này đều góp phần tạo ra doanh thu tài chính cho FRT.

Các bài viết khác cùng chủ đề quan tâm:

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Tập đoàn FLC Quý 2 2021

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Tác giả: Quang Vũ

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *