Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI Quý 2 2021 (mã chứng khoán SSI), SSI hiện đang là công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất trên TTCK Việt Nam, chúng ta Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI để cùng hiểu rõ hơn về hoạt động của doanh nghiệp này.

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI Quý 2 2021 KQKD

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) Quý 2 2021 Lợi nhuận sau thuế đạt 591 tỷ đồng, tăng 68 tỷ (+13% so với cùng kỳ), nguyên nhân của sự tăng trưởng này đến phần lớn từ doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ Margin.

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán Quý 2 2021 đạt 623 tỷ đồng, tăng 433 tỷ (+228% so với cùng kỳ), nguyên nhân của sự tăng trưởng này được đánh giá là do sự bùng nổ thanh khoản trên TTCK Việt Nam, trong đó SSI đang có lợi thế là công ty chứng khoán top đầu về thị phần môi giới. Nếu TTCK Việt Nam tiếp tục duy trì được dòng tiền ổn định như hiện tại, doanh thu từ hoạt động môi giới của SSI vẫn còn dư địa để phát triển trong các quý tiếp theo.

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) Quý 2 2021 Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ Margin đạt 338 tỷ đồng, tăng 230 tỷ (+212% so với cùng kỳ), nguyên nhân của sự tăng trưởng này do SSI đã huy động được một nguồn vốn lớn để tăng khả năng cho vay, đồng thời cộng với TTCK Việt Nam liên tục lập đỉnh mới, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, điều này dẫn đến lãi từ hoạt động cho vay ký quỹ Margin của SSI có sự tăng trưởng đột biến.

Trong cơ cấu lợi nhuận Quý 2 2021, lợi nhuận đã thực hiện của SSI là 717 tỷ đồng, tăng 502 tỷ đồng (+233% so với cùng kỳ), điều này phản ánh các khoản lãi từ FVTPL đã được SSI thực hiện.

Đánh giá tình hình tài chính – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI Quý 2 2021 BCDKT

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) Quý 2 2021 Tổng nguồn vốn đạt 41.910 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng (+62% so với cùng kỳ). Sự tăng trưởng của nguồn vốn nguyên nhân chính là SSI tăng các khoản vay ngắn hạn.

Khoản vay ngắn hạn Quý 2 2021 đạt 27.578 tỷ đồng, tăng 13.594 tỷ đồng (+97% so với cùng kỳ), các khoản vay này có mức lãi suất dưới 7.4%/năm, trong khi đó lãi suất cho vay margin SSI đang áp dụng cho các khách hàng là 12%. Việc tăng các nguồn vốn vay để tăng khả năng cho vay margin của SSI là một hướng đi đúng đắn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục bùng nổ trong thời gian gần đây.

Nguồn vốn tăng lên đang được tập trung phần lớn vào 2 loại tài sản: Các tài sản FVTPL Quý 2 2021 đạt 12.725 tỷ đồng, tăng 5.310 tỷ (+72% so với cùng kỳ), các khoản cho vay đạt 16.159 tỷ đồng, tăng 12.179 tỷ (+306% so với cùng kỳ). Cả 2 loại tài sản này đều có khả năng đem đến sự đột phá trong doanh thu của SSI trong các quý tiếp theo.

Các bài viết khác cùng chủ đề quan tâm:

Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu – Xếp hạng 27 ngân hàng Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Techcombank Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng MB Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng – Xếp hạng 27 Ngân hàng trên TTCK

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Tác giả: Quang Vũ

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *