Chứng khoán VietinBank (CTS) Phân tích Báo cáo tài chính Quý I 2021

Chứng khoán VietinBank (CTS) là công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng VietinBank. Với những lợi thế thuộc ngân hàng lớn với nguồn khách hàng phong phú và được hỗ trợ về nhiều mặt,  chúng ta cùng phân tích xem Chứng khoán VietinBank (CTS) có kết quả kinh doanh như thế nào trong Quý I 2021 nhé:

Phân tích tình hình kinh doanh của Chứng khoán VietinBank (CTS) Quý I 2021:

Chứng khoán VietinBank CTS_BCKQKD_Q1_2021

LNST Quý 1 2021 tăng so với Quý 1 2020 là 131 tỷ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng này là do sự biến động của tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), cụ thể:

  • Lãi từ tài sản tài chính ghi nhân thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 61 tỷ (tăng 380%)
  • Lỗ từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 110 tỷ (giảm 85%)
  • Dẫn đến: Lợi nhuận từ khoản chênh lệch FVTPL tăng 171 tỷ.

Các hoạt động khác có sự biến động không đáng kể, tuy có sự thay đổi lớn trong tỷ lệ nhưng về mặt giá trị còn khá khiêm tốn:

  • Hoạt động Môi giới tăng doanh thu 17 tỷ (235%), tăng chi phí 8 tỷ (96%). Dẫn đến lợi nhuận từ môi giới tăng 9 tỷ.
  • Hoạt động cho vay margin: Lãi từ cho vay tăng 10 tỷ, chi phí lãi vay tăng 19 tỷ. => Dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động margin giảm 9 tỷ.
Phân tích tình hình tài sản Chứng khoán VietinBank (CTS) Quý I 2021

Chứng khoán VietinBank CTS_BCDKT_Q1_2021

Nhìn vào cơ cấu tổng tài sản của Chứng khoán VietinBank chúng ta thấy tại thời điểm cuối Quý I 2021 có những khoản mục chính sau:

  • Tài sản FVTPL: 1.681 tỷ (chiếm 34%) tăng 535 tỷ so với Quý I 2020.
  • Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn: 1.207 tỷ (chiếm 24%) tăng 1.207 tỷ so với Quý I 2020
  • Các khoản cho vay ký quỹ margin:  1.222 tỷ (chiếm 25%) tăng 596 tỷ so với Quý I 2020

Từ đây chúng ta đánh giá lợi nhuận dự kiến Quý 2 của Chứng khoán VietinBank sẽ phụ thuộc nhiều vào xu hướng chung của TTCK, Công ty  tiếp tục gặt hái được lợi nhuận nếu TTCK tiếp tục tăng trưởng về điểm số. Còn lợi nhuận đến từ các hoạt động khác: Môi giới, cho vay Margin, HTM cũng sẽ tăng trưởng theo một tỷ lệ nhất định dựa trên mức độ tăng trưởng của những tài sản này.

Biên tập viên: Hikari Vu

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *